Обработка на шеќер

sugar

Апликациите за обработка на шеќерна трска бараат скоро постојана работа за време на бербата - менувачите INTECH даваат силен рекорд за сигурни перформанси.