цемент

shutterstock_cement

Со оглед на докажаното ниво на доверливост, на менувачите за апликации за ракување со рефус материјали може да се смета дури и во најтешки околности.

Сите производи за ракување со рефус материјали

cement crusher

Со целиот спектар на погонски решенија за дробење, мелење и завршна обработка на мелење, INTECH обезбедува достапност до постројките за обработка на цемент низ целиот свет.

duroed helical gear unit