Обработка на гума

rubber

Развие низа нови решенија за производи и услуги за мешалки и мелници и екструдер што се користат при подготовка на гума.